Per què aquest blog?

Aquest és el blog del Col·lectiu De Nadie. Em fet les jornades, les hem recollit en un Fancine i ara estem organitzant un taller de Formació política, no parem, no pares!
Ens veiem als carrers amb els nois i noies!

Qui som?

Som un grup de gent que per diversos motius tenim interès a investigar, des d’una perspectiva crítica, les polítiques i l’acció social entorn del col·lectiu del menor, ja sigui perquè treballem amb infants o adolescents o simplement per motivació.
Actualment, ens reunim amb l’objectiu de construir un espai d’estudi, on generem coneixement amb  les aportacions que cada una aporta. A partir del material (textos, tesis, articles, llibres) que ens dividim i després ho posem en comú a través de debats o reflexions comunes. Al mateix temps, estem dissenyant unes Jornades entorn d’aquesta temàtica. Ja que creiem que és la millor manera d’aprofundir en el tema. A partir d’aquestes, pretenem reflexionar i crear coneixement sobre aspectes com la psiquiatrització dels infants i d’adolescents, la criminalització de la pobresa, l’educació basada en mètodes correctius per a aconseguir un determinat model de persones, el sistema de justícia juvenil i de protecció a la infància.
El nostre objectiu és fer visibles aspectes crítics del tracte als menors per part de les Institucions educatives i socials, i dels sistemes jurídic, educatiu i de protecció del menor, per tal que totes i tots siguem  més conscients d’aquesta realitat, especialment les persones que treballen com educadors/es amb infants i adolescents. A més, volem aportar alternatives i/o propostes d’intervenció que trenquin amb la lògica establerta.
Busquem gent que estigui interessat/da en participar en el grup d’estudi i organitzar les Jornades amb nosaltres, que tingui les mateixes inquietuds per fer palesa aquesta realitat que és amagada per les grans institucions, pels mitjans de comunicació o pel sistema universitari…

No hay comentarios:

Publicar un comentario